كنفرانس خبري دكتر رخشاني مهر با اصحاب رسانه استان بوشهر

نشست ويديو كنفرانسي مهراله رخشاني مهر معاون عمراني  وزير  و رياست سازمان نوسازي , توسعه و تجهيز مدارس كشور و احمد مرادي مدير كل نوسازي مدارس استان بوشهر با اصحاب رسانه استان بوشهر.

مهر اله رخشاني مهر رياست سازمان نوسازي مدارس كشور گفت: تشكر ويژه دارم از همكاران نوسازي مدارس و اصحاب رسانه استان بوشهر كه محيطي  را جهت ارائه خدمات دولت فراهم كردند و اميد واريم بتوانيم ارتباط بيشتري با خبرگزاري هاي فعال استان بوشهر داشته باشيم .

رخشاني مهر گفت : مهمترين اصل در ساخت مدارس اعتبارات است كه به  حمد الله دولت  دوازدهم بيشترين همكاري را در اين مورد با سازمان نوسازي كشور داشته و استان بوشهر در سال 96 مبلغ  170 ميليارد ريال و در سال 97  مبلغ  440 ميليارد ريال و سال 98 مبلغ 800 ميليارد ريال تخصيص داده شده .

معاون عمراني وزير اعلام كرد : علاوه بر ساخت مدارس ايمن , استاندارد سازي از مهمترين شاخص هاي نوسازي مدارس ميباشد و استان بوشهر از لحاظ نياز گرمايشي هيچ گونه مشكلي ندارد و در مدارس اين استان بخاري نفتي استفاده نميگردد. و از سال 92 تا كنون 3500 بخاري جايگزين بخاري نفتي كشور شده است .

مهر اله رخشاني مهر گفت : تامين بخش سرمايشي كه در استان بوشهر از اهميت خواصي برخوردار است رشد بسيار چشم گيري داشته كه در سال 96 مبلغ 50 ميليارد ريال و سال 97 مبلغ 55 ميليارد ريال و سال 98 مبلغ 170 ميليارد ريال رشد داشته است.

رياست سازمان نوسازي ادامه داد: بهره برداري از كلاس هاي جديد در استان بوشهر 140 كلاس  درس درسال 98 با مبلغ 670 ميليارد ريال  بوده كه اين رشد از سال 96 تا 98 در استان بوشهر 393 كلاس درس را تشكيل داده است .

احمد مرادي مدير كل نوسازي مدارس گفت : با تشكر از دكتر رخشاني مهر كه باعث رشد چشم گير اعتبارات ملي نوسازي مدارس  در سطح استان بوشهر بوده است و تشكر ويژه از خيرين و شركتها ي نفتي و بانك ها خصوص فرمانداري ها كه توانسته اند ما را در پيش برد ساخت و تجهيز مدارس ياري دهند.

مدير كل نوسازي مدارس بوشهر گفت: از سال 92 تا سال 98 از 305 پروژه 1151 كلاس درس به مساحت 167000 متر مربع در استان بوشهر  ساخته شده است. و 110 پروژه در قالب 840 كلاس درس در دست اجرا داريم و اميد واريم بتوانيم در سال 99 از 62 پروژه 370 كلاس درس را به بهر برداري برسانيم .

احمد مرادي گفت : در بخش گرمايشي وضعيت بسيار مناسبي داريم و در بخش سرماشي در سال 98 1400 كولر خريداري و تحويل مدارس شده است . و مدارس استان بوشهر هيچ كلاس بدون كولر ندارد و براي جايگزين كولر هاي فرسوده شده 2300 كولر براي سال 99 ميتوانيم خريداري و تحويل آموزش و پرورش هاي مناطق استان بدهيم.

رجب زاده خبرگزاري تسنيم: چند كلاس درس  در سطح كشور در سال 98 داشته و آيا ويروس كرونا خللي در روند كار بوجود آوره است.

رخشاني مهر : در سال 98 تعداد 14000 كلاس درس توسط ادارات نوسازي مدارس  در سطح كشور به بهر برداري رسيده است و 40000 كلاس نيمه تمام داريم و اميدواريم در سال 99 بتوانيم 14000 كلاس درس ديگر  را به بهر برداري برسانيم و با رعايت نكات ايمني و بهداشتي وبا فشار كاري در 6 ماه دوم به اهداف خود برسيم.

 عيداني خبرگزاري  ايرنا: فعاليت در بخش گرمايشي و سرمايشي و خيرين در سازمان نوسازي  چگونه است.

 رخشاني مهر رياست سازمان :  23000  بخاري نفتي در مدارس كشور موجود است كه اين تعداد 4 درصد كل بخاريهاي موجود را تشكيل ميدهد و 63000 بخاري گازي استاندارد موجود ميباشد كه به علت داشتن شعله مستقيم در حال جمع آوري ميباشد و مبلغ 6000ميليارد ريال بابت تاسيسات گرمايشي هزينه شده كه در سال 99 وزارت نفت متعهد شده 100 هزار كلاس درس را در سيستم هاي  گرمايشي استاندارد سازي كند و از عوارز گاز حدود 20 درصد براي سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي اعتبار تخصيص داده شده است .

رياست سازمان گفت : خيرين از سال 1377 همكاري خود را با نوسازي مدارس به صورت رسمي داشته اند و تا بحال 135000 كلاس درس كه 30 درصد  كل كلاسهاي ساخته شده مدارس كشور ميباشد توسط خيرين ساخته شده است.

حيدري روزنامه اقتصاد مردم: بيشترين همكاري خيرين با نوسازي كشور  چگونه بوده و تمركز نوسازي مدارس  در سال 99روي ساخت مدارس ميباشد يا تجهيزات.

رخشاني مهر: ما در بخش خيري هم خير حقيقي داريم هم خير حقوقي  كه خيرين حقوقي شامل بانك ها , بنياد بركت ,بنياد علوي ,شركت ها ي پتروشيمي و نفت و موسسات ميباشد. و اهداف ما در نوسازي هم زمان در ساخت توسعه و تجهيز ميباشد و اين يك جريان است و نميتواند جدا از هم باشد.

فيصلي روزنامه پيام عسلويه: ارتباط خيرين با نوسازي و تعهدات دولت در اين خصوص چگونه است :

رخشاني مهر: بر اساس مصوبه دولت  در بخش روستايي 30 درصد مشاركت و در بخش شهري 50 درصد مشاركت خيرين براي ساخت مدارس الزامي است تا يك پروژه خيري محسوب شود و در مواقعي تا 100 درصد خير ساز نيز داريم. كه رديف تخصيص پروژه هاي مشاركتي در سال 96 مبلغ 2000 ميليارد ريال  و سال 97 مبلغ  4500 ميليارد ريال و سال 98 مبلغ  10000 ميليارد ريال داشته ايم  و در سال 99 هم با رشد 15 برابري نسبت به سال 96 مبلغ 32500 ميليارد ريال مصوب   شده است .

بشاري هفته نامه نخل جنوب : جايگاه سازمان نوسازي در خصوص مدارس غير دولتي چيست

رخشاني مهر: مدارس غير دولتي كمك بسيار خوبي براي دولت هستند و آيين نامه جديدي در حال تدوين است كه شرايط استاندارد هاي لازم براي تشكيل مدارس غير دولتي  با همكاري جامعه  مهندسين مشاور و كانون كارشناسان دادگستري خواهيم داشت .

قاسمي هفته نامه خليج فارس: جانمايي مدارس خيري و مديريت مدرسه سبز چگونه است.

رخشاني مهر: جانمايي مدارس خيري مثل مدارس دولتي ميباشد اما  ما به نظر خيرين نيز توجه خواص داريم و يك سامانه مكان يابي مدارس بر اساس تغيير جمعيت در حال ارائه ميباشد كه اميد واريم بتوانيم بهترين جانمايي را براي مدارس داشته باشيم. و در خصوص مدرسه سبز شاخصه هايي وجود دارد شامل صرفه جويي مصرف انرژي؛ استفاده از انرژي نو و تجديد پزير ؛ مديريت پس ماند ؛ استفاده از اب خاكستري ؛ جلوگيري از حدر رفت منابع ابي و صرفه جويي در مصرف آب كه ميبايست در ساخت اين گونه مدارس مد نظر داشته باشيم  .براي ساخت مدرسه سبز 3  استان سيستان وبلوچستان ؛ تهران و زنجان  به صورت پايلوت در حال ساخت ميباشد كه 15 استان نيز در اين خصوص پيش قدم شده اند.

جشني پور سايت سوك : با توجه به حوادث زلزله وسيل چه كارهاي سازمان نوسازي انجام داده است .

رخشاني مهر : در خصوص حوادث زلزله وسيل فعاليت خوبي داشته ايم  و ما سعي كرديم از استانهاي معين از جمله استان بوشهر در خصوص زلزله كرمانشاه استفاده كنيم كه پروند زلزله  كرمانشاه به بهترين شكل بسته شد .و در مهر 98 به جاي 78 مدرسه تخريبي 160 مدرسه ساخته شد. و سرانه  استان كرمانشاه 7 دهم متر مربع  افزايش پيدا كرد. و جا داردازهمكارانم در  استان بوشهر بابت اتمام به موقع پروژه كرمانشاه سپاس گزاري كنم.

 

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي , توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر

 

بازديد رياست سازمان مديريت برنامه ريزي استان و مدير كل نوسازي مدارس استان و رياست آموزش و پرورش كودكان استثنايي استان و معاونين از پروژه در حال ساخت كودكان استثنايي كوشا شهر بوشهر .

احمد مرادي مدير كل نوسازي مدارس بوشهر گفت : پروژه مدرسه كودكان استثنايي به زير بناي 1571 متر مربع  با 6 كلاس درس و يك سالن چند منظوره در 3 طبقه در شهر بوشهر با كمك خيرين مدرسه ساز  به مبلغ  1773 ميليون ريال توسط شركت پس كرانه در حال ساخت است .

احمد مرادي گفت براي تكميل اين پروژه نياز به مبلغ  2000 ميليون ريال اعتبار ميباشد .

مدير كل نوسازي مدارس گفت : اگر اين مبلغ به موقع به اين پروژه اختصاص يابد ميتوانيم مهر 1399 پروژه را به بهر برداري برسانيم.

رياست آموزش و پرورش كودكان استثنايي استان گفت اين پروژه مي تواند مشكل گشايي همه كودكان استثنايي استان باشد و با توجه به موقعيت اين پروژه در مركز استان راه گشايي براي رفع مشكلات اين مديريت است.

 

ازديد از مدرسه كودكان استثنايي بوشهر و گفت و گو با مسئولين و معلمان اين مدرسه حاكي از كمبود فضا يكي از مشكلات پيش رو بود و اميد داشتند با تكميل اين پروژه بتوانند در خدمت گزاري به اين قشر دانش اموزان بهترين نتيجه را حاصل كنند.

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي , توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مناسبت حلول سال نو و عید سعید و باستانی نوروز پیامی صادر کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مناسبت حلول سال نو و عید سعید و باستانی نوروز پیامی صادر کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مناسبت حلول سال نو و عید سعید و باستانی نوروز پیامی صادر کرد.

اطلاعات تماس

  • آدرس: بندر بوشهر، ميدان رئيسعلي دلواری، ابتدای بلوار شهيد چمران
  • تلفن تماس:33324939-33324505(077)
  • نمابر:33324504(077)
  • دفتر مدیر کل:33326470(077)
  • کد پستی:96714-75158
  • پست الکترونیک: info@nosazibu.ir
  • تارنما: www.nosazibu.ir

آدرس ما بر روی نقشه

آمار بازدید

مجموع بازدید کنندگان
2568
صفحات بازدید شده
170556
صفحات بازدید شده امروز
2295
بازدید کنندگان امروز
213
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1727
بازدیدکنندگان دیروز
231
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…